• A „Jedlik Ányos” TIT által szervezett versenyek

Kalmár László Országos Matematika Verseny

Az 1970-es évek elején, a TIT szervezésében, országszerte alakultak a Kis Matematikusok Baráti Körei. 1977 óta Kalmár László nevét viseli a verseny, aki közreműködött a KMBK szervezésében és lebonyolításában.
Dr. Gárdus János megyei középiskolai idegennyelvi verseny

Dr. Gárdus János 1955-től a miskolci Kilián György Gimnáziumban kezdte meg oktatói tevékenységét. Tanárként, oktatásszervezőként kiemelkedő munkát végzett a Miskolci Egyetemen. Emlékét a Dr. Gárdus János Nyelvi Versennyel kívánjuk megőrizni.
Idegennyelvű szavalóverseny

A „Jedlik Ányos” TIT 2009-ben indította el hagyományteremtő céllal angol, német, francia és orosz nyelvű szavalóversenyét 14-19 éves középiskolai diákok számára.
„Nyelvében él a nemzet”

A magyar nyelv szeretetének elősegítése az ifjúság körében. A „Jedlik Ányos” TIT szervezésében 2015. március 23-26-án az NKA támogatásával, Fazekas Utcai Általános Iskolások nyelvi versenye.
Nemzedékek, családok összetartozásának elősegítése, erősítése

„Családbarát ország 2015” című pályázat keretében, a „Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság megvalósításában
Nagy elődeink. Keress, kutass, alkoss!

A hazai ismeretterjesztés nagy elődeinek bemutatása és aktuális évfordulós személyiségről történő megemlékezés.
Süteménysütő verseny

A ”Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság Ónod Önkormányzatával közösen 2. alkalommal hirdette meg süteménysütő versenyét, ami a 2018. február 10-i Böllérfesztiválon került megrendezésre.
Kárpát-medencei Természettudományi versenyek

Herman Ottó Biológiai verseny, Hevesy György Kémia verseny, Teleki Pál Földrajz - Földtan verseny, Kaán Károly Természet és Környezetismereti verseny
Spelling Bee nyelvi verseny

A "Jedlik Ányos" TIT hagyomány teremtő céllal indította betűzési versenyét, ezzel is elősegítve a diákok nyelvtanulásának sikerességét.
Növényi Egészség Nemzetközi Éve

A pályázat célja, hogy a szakemberek a tágan értelmezett növényi témájú ismeretterjesztés tudományos hátterét és összefüggéseit közérthető módon közkinccsé tegyék.
Kaán Károly Országos Természet és Környezetismereti Verseny

A verseny célja: az 5-6. osztályos gyerekeknek lehetőséget biztosítani a megmutatkozó tehetségeik kibontakoztatására a környezetük önálló megfigyelésében, kifejtésében.
Kárpát-medencei Kindler József - Láng István fenntartható fejlődés tanulmányi verseny

A verseny célja: A fenntarthatósággal összefüggő nyitott kérdések vizsgálata, válaszok keresése a jövő nemzedékének felkészítésével
4 x 200 prezentációs verseny

- 200 éve született Petőfi Sándor
- 200 éve tisztázta le Kölcsey Ferenc a Himnuszt
- 200 éve született Madách Imre, akinek a fő műve az Ember tragédiája
- 200 éve nyílt meg a miskolci Nemzeti Színház