• Nagy elődeink évfordulói

2017: Nagy elődeink évfordulói. Keress, kutass, alkoss! 3. című pályázat
A költő ihlette rajz és szavalóversenyre
A Herman Ottó Gimnázium és a Zrínyi Ilona Gimnázium diákjai számára
A verseny Miskolc Megyei Jogú Város támogatásával valósult meg.


Idén is magas számmal jelentkeztek a meghirdetett versenyeinkre a diákok. A rajzversenyre 79 pályamű érkezett be, melyet alapos körültekintéssel Máger Ágnes festőművész vezetésével bírált el a szakmai zsűri. A tanulók pályaműveikben nemcsak az Ady ismert verseit illusztrálták, hanem a komorabb hangulatú műveket is megpróbálták saját szemléletükön keresztül érzékeltetni. Idén is megjelentek a különböző technikai megoldások. A választás során a helyezettek mellett zsűri különdíjat is adott át.

A legjobb rajzokból kiállítás nyílt a két iskolában.

A szavalóversenyen 23 tanuló indult különböző Ady Endre versekkel. A zsűri értékelésében méltatta a költő verseinek átélését annak ellenére, hogy fiatalokként át tudták adni azt az érzést, ami a költő időnkénti borús hangulatára vetült. Hasonló színvonalon jelenítették meg a könnyedebb szerelmi lírában íródott verseket. Ma is időszerűek Ady gondolatai, amik elgondolkodásra, belső elmélyülésre adnak lehetőséget. A zsűriben jelenlévők a magyar irodalom ismerői, oktatói és egyben tanárai és művelői voltak: Tarapcsák Ilona, Dr. Kóczi Rozália és Nagyné Bódor Katalin.

Gratulálunk versenyeink résztvevőinek!

Sok sikert kívánunk az iskolák tanárainak, akik felkarolják és támogatják tehetséges tanulóikat!