• Bemutatkozik a „Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság

A „Magyar Királyi Természettudományi Társulatot”, mint a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat jogelőd szervezetét 1841-ben alapították Budapesten a korszak tudományos közéletének legismertebb személyiségei. Néhány alapító tag nevét megemlítjük: Bugát Pál, báró Eötvös Loránd, Than Károly, Szily Kálmán, gróf Batthyány Lajosné, gróf Festetics Pál, Haynald Lajos, gróf Károlyi Gyula, Kossuth Lajos, Ybl Miklós. A TIT-nek tagja volt haláláig dr. Habsburg Ottó is, aki az Európai Parlament képviselője és a Páneurópai Unió elnöke volt.

A „Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság kiemelten közhasznú egyesület formájában 2001. február 15-én alakult meg, 20 fő alapításával. Az alapításkor a társaság terveiben szerepelt a régmúlt hagyományainak ismételt felelevenítése, a hangsúly a magasabb szintű, a mai elvárásoknak is megfelelő oktatásra, tudományos, magas színvonalú ismeretátadással tudásalapú jövőt szolgálja.

A „Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság célkitűzései, tevékenysége:

- A Társaság célja a Tudományos Ismeretterjesztő (szövetségi) Társulathoz csatlakozva, a Társaság sajátos eszközeivel, a társaság tagjainak közreműködésével, a tudományosan megalapozott ismeretek széleskörű terjesztése, az erkölcsi arculatalakítás, az általános műveltség, a szakmai és politikai kultúra színvonala növelésének segítése.

- A Társaság a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások továbbá a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény szerint a közművelődés állami és helyi önkormányzati feladati körében közhasznú, illetve kiemelten közhasznú tevékenységet végez.

- A Társaság céljának megvalósítása érdekében önállóan és az állami szervekkel, társadalmi, egyházi, gazdálkodó szervezetekkel, intézményekkel együttműködve általános ismeretterjesztő képesítést nyújtó, oktató, szakmai továbbképző tevékenységet folytat, rendezvényeket szervez, kiadványt szerkeszt és ad ki.

- A Társaság által végzett főbb tevékenységek: Felnőtt és egyéb oktatás, ismeretterjesztés, tehetséggondozás

A szervezet alapvető célja, hogy változatos ismeretátadási formákkal és módszerekkel kielégítse a természet- és társadalomtudományokhoz tartozó ismeretek iránt érdeklődők igényeit. Segítse a tehetségnevelést, új tehetségfeltáró gondozó formákat teremtsen. Ezzel lehetőséget adva azon személyeknek, akik lépést akarnak tartani e rohanó világgal és szellemi frissességre vágynak.

• Gratulálunk!

Társulatunk nevében szeretettel gratulálunk Dr. Szakály Sándor alelnök úrnak, aki a Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma és szakmai testülete, valamint a Vállalkozók Országos Szövetsége elnöksége szavazata alapján elnyerte az idei Prima Díjat magyar tudomány kategóriában.

• A TIT PRÍMA díjat nyert

• Támogatóink